U bent hier

Beperking

Vreemdgaan

Veel jongeren hebben psychische problemen zoals depressies, fobieën, dubbeldiagnose, hechtingsproblemen, vroegpsychose, enz. Om die jongeren de best mogelijke hulp te bieden, stimuleert Bru-Stars sinds 2015 alle Brusselse organisaties die in contact komen met kinderen en jongeren om samen te werken: Kind en Gezin, de CLB’s, de kinderpsychiatrie, huisartsen, de sector personen met een handicap, jeugdbewegingen, speelpleinen en sportclubs, JAC en CAW, enz. Die organisaties kunnen elkaar vanaf 2018 beter leren kennen door ‘vreemd te gaan’.

De kracht van samenwerking, en wat daarvoor nodig is

Steeds meer organisaties en hulpverleners werken samen om kinderen en jongeren met een specifieke zorgbehoefte of personen met een (vermoeden van) handicap zo optimaal mogelijk te begeleiden. Het Intersectoraal Netwerkmoment in 2016 nam de voorwaarden en de effecten van die samenwerking onder de loep. Vanuit welke basishouding werk je samen? Hoe begin je er aan? Hoe bereik je een win-win? Samenwerken is een bewuste keuze die tijd, regelmaat en engagement vraagt.

Samenwerken werkt: korte kroniek

2006

VN verdrag over de rechten van personen met een handicap Dit verdrag waarborgt wereldwijd de gelijke rechten en optimale kansen voor personen met een handicap om te kunnen participeren aan het maatschappelijk leven.

 

2008

Studie ‘Personen met een handicap in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest’
Deze analyse door Lieve Van Dooren en Chris Blockerije kwam tot volgende conclusies: