U bent hier

Al het nieuws

Primaire tabs

Café-rencontres in de Brusselse Noordwijk

donderdag, 29 maart, 2018 - 09:13

Iedere donderdag tijdens ‘café-rencontres’ gaan de vrijwilligers van het burenhulpnetwerk BuurtPensioen op verschillende locaties langs in de Noordwijk om bewoners te ontmoeten en hen in te in te lichten over de verschillende buurtinitiatieven in de wijk. Ook vorige week donderdag konden we heel wat buurtbewoners bereiken.

De café-rencontres is een nieuw initiatief en is een samenwerking van het BuurtPensioen met Projet Cohesion Sociale (PCS) en Bravvo.Lees meer

groep mensen

Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg in dialoog met de Brusselaar

dinsdag, 27 maart, 2018 - 16:26

In het voorjaar 2019 plant het Kenniscentrum WWZ een Staten-Generaal Welzijn Brussel . We willen daarmee samen met jullie de bouwstenen aanleveren voor een welzijnsbeleid 2020-2025. Onze focus is ‘ Toegang tot Welzijn en Zorg in een versnipperd landschap’ .

Op de weg daarnaartoe voorzien we verschillende tussenstappen.

De eerste stap is in samenwerking met de VUB, vakgroep Educatiewetenschappen. Via focusgroepsinterviews plannen we de bevraging van gebruikers en bewoners van de Brusselse welzijns- en zorgvoorzieningen. Het groepsinterview duurt een tweetal uur. De sleutelvragen gaan over hun toegang tot welzijn en zorg,...Lees meer

schilderij weg

Help ons de welzijnssector begrijpbaarder, bereikbaarder en bekender maken

maandag, 26 maart, 2018 - 14:47

Beste Brusselse hulpverlener,

Dag in dag uit werkt u hard om uw cliënten met raad en daad bij te staan en hen te begeleiden naar de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Maar het is ook mogelijk dat u deze vaardigheden al eens hebt ingezet in uw privéleven: bij het helpen van een zieke buur, bij het verzorgen van een familielid, …

Wij zijn op zoek naar Brusselse hulpverleners die op 2 stoelen zitten, aan de ene kant als hulpverlener maar aan de andere kant als burger die zorg en ondersteuning zoekt voor zichzelf...Lees meer

Het BuurtPensioen netwerk in Jette is gestart!

donderdag, 22 maart, 2018 - 16:24

Op 22 maart kwamen de deelnemers van het BuurtPensioen netwerk in Jette bij elkaar voor het eerste maandelijkse ontmoetingsmoment. Hiermee is het burenhulpnetwerk in Jette officieel van start gegaan! Het was een gezellig moment waar we de gelegenheid hadden om elkaar wat beter te leren kennen onder het genot van een koffietje en cake. Ook konden we hier de eerste praktische zaken regelen zoals de moment waarop de permanentie en de ontmoetingsmomenten door zullen gaan.

Wil je ook deel uitmaken van ons netwerk of wens je meer informatie? Neem een kijkje op de pagina van de antenne .Lees meer

Verslag Eerstelijnsmeeting 2018: een inspirerende avond in het teken van middelengebruik

woensdag, 21 maart, 2018 - 17:23

Op donderdag 15 maart kwamen meer dan 120 Brusselse zorgverleners talrijk samen voor het jaarlijks netwerk-, info- en bijscholingsmoment. Kenniscentrum WWZ werkte samen met Huis voor Gezondheid, Brussels Overleg ...Lees meer

vrijwilligerswerk tijdens de zomer

Vrijwilligerswerk tijdens de zomer

dinsdag, 27 februari, 2018 - 21:09

Meer mensen met een handicap krijgen (garantie op) ondersteuning

donderdag, 22 februari, 2018 - 11:10

Op 20 februari stelde het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zijn eerste cijfers voor sinds de eerste stappen in de omslag naar de persoonsvolgende financiering in 2016. Ruim 24.200 mensen met een handicap beschikken vandaag over hun persoonsvolgend budget. In 2017 werden er in totaal 1.529 persoonsvolgende budgetten ter beschikking gesteld. Wie voor het eerst over een persoonsvolgend budget beschikt zet dat budget zowel in bij vergunde als niet-vergunde zorgaanbieders (voorzieningen) of door zelf assistentie in te kopen - en maakt zo maximaal gebruik van de waaier aan mogelijkheden. Wie al ondersteuning kreeg, zet zijn budget...Lees meer

Waarom betalen we de Vlaamse zorgpremie?

vrijdag, 16 februari, 2018 - 14:42

De komende weken zal u wellicht een rekening in de bus krijgen voor de Vlaamse zorgpremie. Het Agentschap Zorg en gezondheid start vandaag een campagne om beter uit te leggen waarvoor die premie zoal dient.

Elk jaar betalen in totaal 4,5 miljoen Vlamingen een zorgpremie. Die premie bedraagt dit jaar 51 euro, of 26 euro voor mensen met een lager inkomen. Al dat geld verdwijnt niet zomaar in de Vlaamse schatkist, maar gaat naar de Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse overheid vult dit bedrag aan met 500 miljoen Vlaams belastinggeld. Van dit geld krijgen 300.000 zorgbehoevende mensen...Lees meer

Bruggenbouwer en Passerelles willen samen de mazen van het net dichten

donderdag, 1 februari, 2018 - 16:09

Op de eerste dag van Tournée Minérale was inderdaad geen alcohol nodig om het uitwisselingsmoment tussen de groepen Bruggenbouwer en Passerelles tot een geslaagde ontmoeting te maken.

Voor de tweede maal kwamen we samen met een veertigtal hulpverleners uit ‘3 sectoren, 2 talen, 1 doelgroep’. De doelgroep zijn mensen die omwille van een combinatie van problematieken vaak door de mazen van het hulpverleningsnet vallen: voor de ene zijn het mensen met een (verstandelijke) beperking; voor de andere thuislozen; nog andere benoemen hen als mensen die het psychisch moeilijk hebben. De combinatie van al deze thematieken daagt...Lees meer

Decreet Lokaal Sociaal Beleid krijgt groen licht van Vlaams Parlement

donderdag, 1 februari, 2018 - 11:18

Het is belangrijk dat lokale besturen een sociaal beleid voeren dat ervoor zorgt dat kwetsbare mensen erbij horen in de buurt. Op alle vlakken. Het is niet alleen een kwestie van zorg of welzijn. Het gaat bijvoorbeeld ook over vrije tijd, zinvol werk in de buurt voor wie dat niet vanzelfsprekend is, aangepast wonen,… Dat uitgangspunt wordt nu verankerd in het decreet Lokaal Sociaal Beleid dat op 31 januari 2018 werd gestemd in het Vlaams Parlement.

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/persberichten/decreet-lokaal-sociaal-beleid-krijgt-groen-licht-van-vlaams-parlement Lees meer