U bent hier

SDG koplopersprogramma: doe mee!

Samen naar een duurzame stad waar niemand achter blijft.

SLUIT JE AAN BIJ DE KOPGROEP VAN DE BRUSSELSE WELZIJNSORGANISATIES DIE SDG'S HANDEN EN VOETEN GEVEN IN DE PRAKTIJK.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) bestaan uit 17 doelstellingen en 169 subdoelstellingen. Samen vormen ze het internationaal duurzaamheidskader voor de komende 10 jaar. De 17 SDG’s worden gegroepeerd in 5 pijlers of clusters: People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership.

De SDG’s vormen een moreel kompas en een langetermijnvisie met 2030 als horizon. De SDG’s zijn inclusief, met “leave no one behind” als motto. Iedereen mee aan boord.

Neem je deel aan het SDG koplopersprogramma, dan werken we samen een SDG-actieplan uit op maat van jouw organisatie. We maken daarin vanzelfsprekend de koppeling met de eigen organisatiestrategie.

De opmaak van het actieplan wordt begeleid door het Kenniscentrum WWZ, IDEA Consult, CIFAL Flanders. Naast het opstellen van het actieplan wordt de organisatie ook in de uitvoering ervan ondersteund.

Als deelnemer aan het programma word je lid van een community van gemotiveerde welzijns- en gezondheidsorganisaties in Brussel die actief ervaringen uitwisselen.

Bij een positieve evaluatie wordt de organisatie aan het eind van het traject ontvang je een SDG-koplopers deelname certificaat van UNITAR, het opleidingsinstituut van de VN in Genève.

Waarom deelnemen?

 • Je demonstreert dat je met jouw organisatie wil bijdragen aan een betere maatschappij en leefwereld.
 • Door deel te nemen aan het programma en het lerend netwerk, zet je een gezonde druk om effectief resultaten te halen. Niet zelden raken duurzaamheidsambities ondergesneeuwd in het dagelijkse werk.
 • Je stelt een voorbeeld naar medewerkers en cliënten en verruimt het draagvlak voor duurzame ontwikkeling.
 • Je stimuleert samenwerking tussen medewerkers en diensten, want alle SDG’s zijn onderling met elkaar verbonden.
 • Je versterkt het imago van jouw organisatie en kunt na twee jaar uitpakken met het SDG koplopers attest.

Wat verwachten we?

 • Sterke coördinatie via een werkgroep en een vaste aanspreekpersoon,  aanduiden van een verantwoordelijke (eventueel) per actie;
 • Betrokkenheid van medewerkers en volledige organisatie actief bevorderen;
 • Actieve deelname aan het lerend netwerk;
 • Uitvoering en opvolging van het actieplan
 • Financiële bijdrage / jaar volgens de grote van de organisatie; (aantal VTE)

Kostprijs

De prijs voor de begeleiding bedraagt op jaarbasis:

 • € 50/jaar excl. BTW voor organisaties tot 5 werknemers (VTE);
 • € 200/jaar excl. BTW voor organisaties tot 30 werknemers (VTE);
 • € 800/jaar excl. BTW voor organisaties vanaf 31 werknemers(VTE).

Gezien het programma 2 jaar loopt, is de bijdrage voor twee boekjaren te voorzien (2022 en 2023).

Schrijf hier in.

OPROEP: Doe mee met het SDG-koplopersprogramma!
OPROEP: Doe mee met het SDG-koplopersprogramma!
Contact 
veerle.leroy@kenniscentrumwwz.be
02 413 01 59

Veerle zet zich gedreven in voor een betere kennis van de SDGs –de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties- Agenda 2030 met de slogan 'To leave no one behind'. Zij begeleidt, zowel het Kenniscentrum WWZ als de bredere Brusselse Welzijnssector, bij de implementatie van de SDGs. Daarbij staat het verkleinen van de kloof tussen kwetsbare Brusselaars en het recht op een duurzaam leven voor iedereen centraal.

Lees ook 
de 17 sdgs

Het Kenniscentrum WWZ engageert zich de SDG's te implementeren in eigen organisatie en de Brusselse welzijnssector hierbij te begeleiden. Voor gratis...

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg
vrouwen in een overleg

Natuurlijk draagt jouw organisatie bij aan een betere wereld.

Welzijn
Zorg
jongen met rugzak in de zon aan een trap

Aan de slag met de SDGs? We leggen het stap voor stap uit.

Welzijn
Zorg
Werkkoffer

Materiaal en hulpmiddelen om met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) aan de slag te gaan.

Welzijn
Zorg
mijn buurt

Is alles aanwezig in je buurt?

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg