U bent hier

Al het nieuws

Primaire tabs

Waarom betalen we de Vlaamse zorgpremie?

vrijdag, 16 februari, 2018 - 14:42

De komende weken zal u wellicht een rekening in de bus krijgen voor de Vlaamse zorgpremie. Het Agentschap Zorg en gezondheid start vandaag een campagne om beter uit te leggen waarvoor die premie zoal dient.

Elk jaar betalen in totaal 4,5 miljoen Vlamingen een zorgpremie. Die premie bedraagt dit jaar 51 euro, of 26 euro voor mensen met een lager inkomen. Al dat geld verdwijnt niet zomaar in de Vlaamse schatkist, maar gaat naar de Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse overheid vult dit bedrag aan met 500 miljoen Vlaams belastinggeld. Van dit geld krijgen 300.000 zorgbehoevende mensen...Lees meer

Bruggenbouwer en Passerelles willen samen de mazen van het net dichten

donderdag, 1 februari, 2018 - 16:09

Op de eerste dag van Tournée Minérale was inderdaad geen alcohol nodig om het uitwisselingsmoment tussen de groepen Bruggenbouwer en Passerelles tot een geslaagde ontmoeting te maken.

Voor de tweede maal kwamen we samen met een veertigtal hulpverleners uit ‘3 sectoren, 2 talen, 1 doelgroep’. De doelgroep zijn mensen die omwille van een combinatie van problematieken vaak door de mazen van het hulpverleningsnet vallen: voor de ene zijn het mensen met een (verstandelijke) beperking; voor de andere thuislozen; nog andere benoemen hen als mensen die het psychisch moeilijk hebben. De combinatie van al deze thematieken daagt...Lees meer

Decreet Lokaal Sociaal Beleid krijgt groen licht van Vlaams Parlement

donderdag, 1 februari, 2018 - 11:18

Het is belangrijk dat lokale besturen een sociaal beleid voeren dat ervoor zorgt dat kwetsbare mensen erbij horen in de buurt. Op alle vlakken. Het is niet alleen een kwestie van zorg of welzijn. Het gaat bijvoorbeeld ook over vrije tijd, zinvol werk in de buurt voor wie dat niet vanzelfsprekend is, aangepast wonen,… Dat uitgangspunt wordt nu verankerd in het decreet Lokaal Sociaal Beleid dat op 31 januari 2018 werd gestemd in het Vlaams Parlement.

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/persberichten/decreet-lokaal-sociaal-beleid-krijgt-groen-licht-van-vlaams-parlement Lees meer

handleiding: de vrijwilligersmarkt anders bekeken

woensdag, 31 januari, 2018 - 11:18Creëer kansen tot ontmoeting en stimuleer het lokale vrijwilligerswerk

Deze praktische handleiding licht toe hoe een vrijwilligersmarkt een bruisende gebeurtenis kan zijn. Niet zomaar standjes en bezoekers, maar een zorgvuldig opgebouwd initiatief dat resultaat garandeert.

We organiseerden de Vrijwilligersmarkt Superdivers voor mensen die nood hadden aan laagdrempelig en toegankelijk vrijwilligerswerk . Het bleek het antwoord op de vraag van de kandidaat-vrijwilligers met een migratieachtergrond en van vrijwilligersorganisaties op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Dit is geen klassieke vrijwilligersmarkt, maar een markt waar talent voorop staat. Via een stappenplan, geïllustreerd aan de...Lees meer

Planners, stedenbouwkundigen en professionelen uit de zorg- en welzijnssector gaan de dialoog aan

dinsdag, 30 januari, 2018 - 09:25

De studiedag « Se Soigner dans la ville. Zorg in de stad » die op 18 januari 2018 doorging bij Perspective was een heus succes. De co-organisatie van deze studiedag door de sector “welzijn en gezondheid” (CMDC-CDCS, het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, Kenniscentrum WWZ, CBCS) en door de territoriale planners (perspective.brussels) bewijst dat een structurele en systematische samenwerking meer dan wenselijk is.

Het is vandaag wezenlijk dat planners, stedenbouwkundigen en professionelen uit de zorg- en welzijnssector de dialoog aangaan en elkaar versterken. Samen kunnen zij antwoorden bieden op de noden van zorgbehoevende en kwetsbare...Lees meer

Vlaamse sociale bescherming zal 4 miljard euro omvatten

vrijdag, 19 januari, 2018 - 15:16

De Vlaamse Regering keurde vrijdag 19 januari 2018 definitief het decreet goed over de Vlaamse sociale bescherming. Dat decreet voorziet dat vanaf 2019 stap voor stap nieuwe onderdelen worden toegevoegd, te beginnen met de mobiliteitshulpmiddelen en de residentiële ouderenzorg. In een latere fase volgen gezinszorg, kortverblijf, dagverzorgingscentra, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie. Met al die onderdelen zal het in totaal gaan over een budget van bijna 4 miljard euro. De jaarlijkse, solidaire zorgpremie die iedereen in Vlaanderen betaalt, zal een recht openen op heel wat tegemoetkomingen voor zorg. Brusselaars kunnen zich vrijwillig aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming. In februari...Lees meer

Job-Link wordt Enimo

dinsdag, 16 januari, 2018 - 16:17

Sinds 1 januari 2018 werkt Job-Link verder onder de naam Emino. Het sloeg de handen in elkaar met 5 andere opleidingscentra om zo een nog betere service te kunnen bieden.

Hun loopbaanbegeleiding krijgt vanaf nu de naam Inzicht en heeft ook een eigen website gekregen: www.loopbaaninzicht.be

Inzicht is actief in heel Vlaanderen en Brussel. Het heeft meer dan 15 jaar ervaring in het afstemmen van job, talent én gezondheid.

Inzichtcoaches garanderen een vertrouwelijke aanpak. Ze volgen voortdurend opleidingen en bijscholingen. Daardoor geven we ook een antwoord op je meest specifieke vragen rond werk en gezondheid....Lees meer

Brussels welzijnswerk in tijden van vermaatschappelijking

donderdag, 11 januari, 2018 - 16:08

Vermaatschappelijking. Je hoort het meer en meer en je ziet het meer en meer. Maar hoe gaat het Brussels welzijnswerk er mee om? Het thema lokt een vijftigtal geïnteresseerden naar gemeenschapscentrum De Markten. Niet alleen de voordelen en de gevaren komen aan bod. Ook een aantal praktijkvoorbeelden van netwerkversterking komen aan bod.

De derde maandag van het jaar is 'blue monday', de meest sombere dag van het jaar. Dat weerhield een vijftigtal geïnteresseerden er niet van hun licht op te steken en ideeën uit te wisselen over vermaatschappelijking van de zorg en dan nog wel in...Lees meer

Kom dat zien, kom dat zien >>> Expo vrijwilligers in Brussel

dinsdag, 2 januari, 2018 - 10:12Expo: vrijwilligers in Brussel | volunteers of BXL

Kom een kijkje nemen naar onze expo over vrijwilligers in Brussel.

Vrijwilligers zijn het kloppende hart van Brussel. Daarom zetten wij hen graag eens in de kijker tijdens de ' Week van de Vrijwilliger '.

Wat drijft iemand om vrijwilligerswerk te doen? Rode draad bij vrijwilligerswerk is de belangeloze inzet. De motivatie hiervoor verschilt bij elke vrijwilliger maar eenieder beschouwt het als een verrijking van zichzelf. Vrijwilligerswerk binnen een Brusselse context maakt het nog een tikkeltje bonter en kleurrijker. Lees het zelf maar na bij elk van...Lees meer

GEZOCHT: Bestuurders (M/V/X)

vrijdag, 22 december, 2017 - 15:22Wil jij bestuurder worden van onze Raad van Bestuur?

Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg vzw een onafhankelijke en pluralistische organisatie, afgekort Kenniscentrum WWZ, zet zich in voor meer welzijn, vernieuwende woonvormen en toegankelijke zorg voor alle Brusselaars met extra aandacht voor kwetsbare personen. Het vrijwilligerswerk krijgt hierin een belangrijke plaats.

Wij bouwen expertise op en stellen dit ter beschikking van het werkveld en het beleid, stimuleren innovatie en projectontwikkeling, ondersteunen welzijnswerkers, initiatiefnemers en zorgvoorzieningen en investeren in de uitbouw van een toekomstgericht beleid. Wij werken steeds samen met of in opdracht van organisaties.

...Lees meer